اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 2 قوس , 1397