اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 23 قوس , 1397