اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 دلو , 1397
Plans :
  • Govt Plans to Review Tax System

    Govt Plans to Review Tax System

    وزارت مالیه افغانستان می گوید که برای رسیدن به این هدف، باید اصلاحاتی در نهادهای...