اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 30 دلو , 1397
Investigators :