اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 18 سرطان , 1399
۴۰۵ :
  • پنجشیر و نوید توسعه

    پنجشیر و نوید توسعه

    پروژه ها شامل اعمار ۵ شبکه آبرسانی، ۲ دستگاه کوچک برق آبی، ۲ مرکز اجتماعی، ۱ ذخیره...