اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 28 جدی , 1398
۴۰۵ :
  • پنجشیر و نوید توسعه

    پنجشیر و نوید توسعه

    پروژه ها شامل اعمار ۵ شبکه آبرسانی، ۲ دستگاه کوچک برق آبی، ۲ مرکز اجتماعی، ۱ ذخیره...