اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 26 اسد , 1397
 که :