اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 11 اسد , 1397
کرزی :