اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 3 میزان , 1397
«پامیر» :