اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 12 حمل , 1399
٣٢مجروح :