اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 17 سرطان , 1399
«هسکه‎مینه» :