اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 31 اسد , 1397
غنی :