اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 26 دلو , 1397
خانواده‌اش :