اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398
خانواده‌اش :