اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 1 اسد , 1398