اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 29 جدی , 1398
«جرج :