اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 جوزا , 1397
جبرئیل :