اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398
«ان‌دی :