اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 3 قوس , 1396
علم و فناوری :