اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 4 میزان , 1396
علم و فناوری :