اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 2 عقرب , 1396