مطالب مرتبط:

رئیس جمهور: آسیای مرکزی برای افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است

رئیس جمهور گفت که آسیای مرکزی برای افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است و حکومت در تلاش است، تا در بخش‌های مختلف...

مطالب اخیر