مطالب مرتبط:

اعلام همکاری روسیه در مبارزه علیه تروریزم با افغانستان پس از حملۀ روز گذشته

به دنبال وقوع یکی از مرگ‌بارترین حمله‌های هراس‌افگنانه در کابل و واکنش‌های جهانی نسبت به آن، روسیه نیز به کاروان واکنش‌گران پیوسته و این حمله را نکوهش کرد

مطالب اخیر