مطالب مرتبط:

پایان مراحل پروژه سازی ۲۱ بند در کشور

پیام آفتاب: مسئولان وزارت انرژی و آب می‌گویند، مراحل پروژه سازی ۲۱ بند به پایان رسیده‌است.

مطالب اخیر