مطالب مرتبط:

وزارت داخله تا ۱۰ روز دیگر برگزاری هرگونه راه پیمایی و تظاهرات را ممنوع کرد

وزارت امور داخله و قوماندانی گارنیزیون کابل اعلام کرد که تا ۱۰ روز دیگر برگزاری اجتماعات و تظاهرات ممنوع است

مطالب اخیر