مطالب مرتبط:

شورای امنیت ملی حکومت موازی ایجاد کرده است

یک عضو مجلس سنا می گوید که شورای امنیت ملی یک حکومت موازی با حکومت وحدت ملی ایجاد کرده است و در برخی از ولایات ...

مطالب اخیر