مطالب مرتبط:

شارژ تلفن همراه با لمس انگشت

محققان نانوژنراتوری ابداع کرده اند که به گفته آنها، با بهره از انرژی حاصل از ضربه انگشت روی صفحه لمسی تلفن های ...

مطالب اخیر