مطالب مرتبط:

قومندان پولیس کابل برکنار شد

گزارش رسیده از ریاست جمهوری حکایت دارد که محمد اشرف غنی با پوزش از عبدالرحمن رحیمی فرمانده امنیه کابل، حکم عزل وی را از این سمت امضا کرده است

مطالب اخیر