مطالب مرتبط:

واکنش های جهانی در رابطه با حمله ی انتحاری

حادثه ی خونین در کابل با واکنش های تند جهانی روبرو شده است که عاملان آن محکوم و نکوهش شده اند

مطالب اخیر