مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی، چوک دهمزنگ را به چوک شهدا نام‌ گذاری کرد

ارگ، کابل شهروندان افغانستان، سالیان طولانی به منظور ایجاد نظام مبتنی بر ارزش های دموکراتیک و قانون اساسی مبارزه و مجاهدت کرده اند

مطالب اخیر