مطالب مرتبط:

صدور حکم آزادی شیخ زکزاکی و پرداخت جریمه به خانواده وی

قوه قضائیه نیجریه حکم آزادی شیخ و پرداخت جریمه به خانواده وی را صادر کرد.

مطالب اخیر