مطالب مرتبط:

فراخبر: گفتگو با قدم شاه شهیم در بارۀ وضعیت امنیتی کشور

FARAKHABAR: Army Chief Shaheem Discusses Overall Security Climate of Afghanistan

مطالب اخیر