مطالب مرتبط:

انفجار کابل سند دیگری از مظلومیت مردم افغانستان بود

مدیرعامل خبرگزاری فارس در پیامی ضمن ابراز تأسف از حادثه روز گذشته کابل و جان‌باختن بسیاری از مردم بی‌گناه به ویژه مرحوم محمدی خبرنگار سابق این خبرگزاری در افغانستان گفت این حادثه سند دیگری از مظلومیت مردم افغانستان بود

مطالب اخیر