مطالب مرتبط:

کمک مالی بریتانیا به افغانستان برای پاکسازی ماین

پیام آفتاب: سفارت بریتانیا در کابل سند همکاری را با شرکت‌های ماین پاکی به امضا رساند.

مطالب اخیر