مطالب مرتبط:

ارگ ادعای مصلحت‌های سیاسی و قومی در ادارات حکومتی را رد کرد

دفتر رئیس جمهور افغانستان این را رد می کند که در ادارات حکومتی تا حد زیاد، مصلحت های سیاسی و قومی صورت می گیرد ...

مطالب اخیر