مطالب مرتبط:

جنایت قتل عام مردم در 2 اسد 95 کار کیست؟

گاه گاهی وقتی بمبگذاری و قتل عام هایی را که طالب انجام می دهد روی یزید و چنگیز را سفید می سازد، می گویند این کار ما نیست

مطالب اخیر