مطالب مرتبط:

مساعدت مالی با۴۶ خانواده بی جاشده در ولایت غور

  برای 46 خانواده بی جاشده ،در ولایت غور ،از طریق آمریت امور مهاجرین آن ولایت کمک شد.   به گفته عبدالروف غفوری ...

مطالب اخیر