مطالب مرتبط:

مساعدت با بیجا شدگان در ولایت ارزگان

  ادارات خیریه خارجی این مواد خوراکی را به این بیجا شدگان کمک کرده‌اند.   مقامات در ولایت ارزگان از رسانیدن کمک...

مطالب اخیر