مطالب مرتبط:

هواپیمای پناهجویان اخراجی از سوئد در کابل فرود می‌آید

The description of my page

مطالب اخیر