مطالب مرتبط:

Western Envoys Call For Women's Role in Peace Process

اتحادیۀ اروپا بر افزایش سهم زنان در روند صلح تأکید دارد. اندرس شوبرگ، سفیر سویدن امروز (۲۲ قوس) در کارگاه آموزش...

مطالب اخیر