مطالب مرتبط:

مولوی عبدالصمد از ریاست شورای علمای تخار برکنار شد

شورای علمای تخار در یک نشست ویژه، مولوی عبدالصمد را از ریاست این شوراء برکنار کرد.

مطالب اخیر