مطالب مرتبط:

کوهستانی: امنیت معترضان باید به گونه لازم تأمین می‌شد

پس از رویداد مرگبار دیروز در کابل، شماری از کارشناسان می گویند که مسئولان ارشد امنیتی افغانستان باید استعفا بدهند در نتیجه انفجار های دیروز در جریان تظاهرات جنبش روشنایی بیش ا

مطالب اخیر