مطالب مرتبط:

چرا حمل و نقل از طریق خط آهن حیرتان ـ هایمن بطی است؟

بیشتر از سه ماه می شود که افغانستان و چین از طریق خط آهن با هم وصل شده اند اما تا حال دو بار میان این دو کشور ا...

مطالب اخیر