مطالب مرتبط:

جنبش زنکی از داعش بدتر است

یکی از اعضای گروه تروریستی نورالدین زنکی در سوریه که امریکا از آن حمایت می کند، گفت این جنبش از داعش نیز بدتر است

مطالب اخیر