مطالب مرتبط:

افغانستان برای حذف نام حکمتیار از لیست تحریم های سازمان ملل درخواست‌ رسمی ارسال کرد

دولت افغانستان، درخواست رسمى خود را به منظور برداشتن تحریم های وضع شده بر رهبرى حزب اسلامى؛ از طريق وزارت امور ...

مطالب اخیر