مطالب مرتبط:

رونمایی از هواپیمای دوزیست در چین

این هواپیمای آبی- خاکی علاوه بر امکان فرود بر روی خشکی و دریا می تواند در هر شرایط آب و هوایی پرواز کرده و در شرایط بحرانی می تواند در عملیات های امدادرسانی بسیار موثر واقع شود

مطالب اخیر