مطالب مرتبط:

موسیقی انتخاباتی در بامیان برگزار شد (عکس)

کمیسیون انتخابات در ولایت بامیان، از راه موسیقی محلی به آگاهی دهی انتخاباتی پرداخته است. جلب اعتماد از دست رفته...

مطالب اخیر