مطالب مرتبط:

ارگ امروز را بدليل رويداد خونين ديروز ماتم ملی اعلام كرد

دولت افغانستان، امروز را بدلیل رویداد خونین دیروز منطقه دهمزنگ شهر کابل، ماتم ملی اعلام کرد براساس دستور رییس جمهور کشور، امروز پرچم افغانستان به هدف ارج‌گذاری به کشته شدگان این رویداد در داخل و بیرون کشور نیمه بر افراشته خواهد بود

مطالب اخیر