مطالب مرتبط:

آمریکا اصلی ترین منبع مالی طالبان است

کمک مالی و تسلیحاتی آمریکا، قاچاق موادمخدر، سرقت‌های مسلحانه و زورگیری‌ها، جمع آوری عشر و زکات، استخراج غیرقانو...

مطالب اخیر