مطالب مرتبط:

شمار قربانیان حملۀ کابل به ۸۰ تن افزایش یافت

وزارت داخلۀ افغانستان می گوید، که شمار قربانیان حملۀ دیروز در کابل به ۸۰ تن افزایش یافته است و ۲۳۱ تن زخمی شده اند بر اساس خبرنامۀ این وزارت، نتیجه تحقیقات اولیه اش نشان می

مطالب اخیر