مطالب مرتبط:

انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس «قندوز»

منابع امنیتی افغانستان از وقوع انفجار در نزدیکی فرماندهی پلیس قندوز خبر دادند

مطالب اخیر