مطالب مرتبط:

عاملان حادثه خونین کابل چه دولت باشد یا مخالفین مجازات خواهند شد

محمد اشرف غنی رییس جمهور تاکید کرده است که مقصر حادثه تروریستی خونین روز شنبه در کابل چه دولت باشد و یا بیرون از حکومت مورد مجازات قرار خواهد گرفت

مطالب اخیر