مطالب مرتبط:

اشتراک حکمت خلیل کرزی در ۲۳مین اجلاس شورای وزرای سازمان امنیت

حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، در ۲۳مین اجلاس شورای وزرای سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر هامبورگ…

مطالب اخیر